top of page
 • Britt Konnander

AI (Artificiell Intelligens) –Möjlighet eller Utmaning ?

Uppdaterat: 9 juni 2020


AI har hittat sin väg in till flera branscher och många företag har redan börjat skörda frukterna av sina AI implementationer. Trots de många fördelarna AI kan ge så är det fortfarande många företag som har svårt att finna sin väg in i denna teknik. Skälen till det är många. 2019 publicerade O´Reilly en Ebook som summerade vanligaste orsakerna till varför många företag har svårt för att realisera sin fulla potential som AI kan ge deras verksamhet. 20 % av de tillfrågade företag svarade att det främsta skälet till att AI inte har fått fotfäste i deras organisation är att deras företagskultur inte ser behov av AI. Andra skäl till den bristande AI satsningen är bristen på bra kvalitativa data och brist på kvalificerade människor som kan implementera AI, men också svårigheter att identifiera vilka affärsområden man skall implementera AI på.


Sverige har hamnat på efterkälken avseende AI


Stora satsningar på AI sker i hela världen men tyvärr ser bilden i Sverige något dyster ut. Vi har kommit på efterkälke och det rejält. Lyssnade på Göran Lindsjö, AI rådgivare på Governa som summerade Sveriges AI status på följande sätt:


 • Sverige har ingen övergripande strategi och handlingsplan hur man skall arbeta med AI idag och framtiden.

 • De akademiska utbildningarna är fortfarande tudelade där AI ses som en separat kompetens istället för att integrerad del i befintliga utbildningar.

 • Vi lider av bristande matematikkunskaper

 • Vi har ingen tydlig plan för utbildning av dagens och framtidens ledare i AI

 • Vi har ingen tydlig plan för demokratisering av AI


Men trots dessa dystra prognoser så finns det en ljusglimt på den svenska marknaden. Vi har en digital mogen befolkning som är positiv till AI och vi har storföretag som är på gång med stora satsningar inom detta område.


Does and Dont´s kring AIHur kommer man igång med AI på


 1. Lär dig vad du kan göra med AI – går kurser, föreläsningar, lär vad andra gör så att du kan bestämma dig för vilken väg du själv sedan väljer.

 2. Identifiera vilka problem du vill att AI löser åt dig – ser hur du kan inkludera AI funktioner i dina befintliga produkter och tjänster. Identifiera specifika användningsfall där AI skulle kunna lösa dina affärsproblem och samtidigt skapa stora värden för din verksamhet.

 3. Buy in från ledningen: Se till att ledningen förstår vad AI är, vilken potentialen den kan skapa men framförallt se till att ledningen är beredd att stå bakom en omställning som AI innebär.

 4. Prioritera det som ger mest värde – för att prioritera lägg in dina olika initiativ i en 2x2 matris där de ena axeln berättar potentialen och den andra genomförbarhet. Satsa på ”low hanging fruits” först.

 5. Identifiera de interna kapacitetsgapen - Det finns en tydlig skillnad mellan vad du vill åstadkomma och vad som är organisatoriska möjligt att uppnå inom en viss tidsram. Därför är det viktigt att företag tidigt identifierar vad deras verksamhet är kapabelt att utföra utifrån ett teknik- och processperspektiv innan de startar en fullständig AI-implementering.

 6. Involvera experter och starta ett pilotprojekt - När ditt företag är redo ur ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv är det dags att börja bygga och integrera. Börja i det lilla, ha projektmålet i åtanke och, viktigast av allt, vara medveten om vad du kan och vad du inte kan om AI. Köp in de kompetenser du saknar. Börja med en pilot där du involverar både interna och externa och se till att leverera resultat på kort tid.

 7. Forma en arbetsgrupp för att integrera data – För att erhålla högkvalitativ data bilda en tvärfunktionell grupp som hjälps åt att integrerar, sortera och strukturera olika datamängder så att informationen är korrekt och rik i alla dimensioner.

 8. Börja i liten skala – Börja i liten skala, använd AI stegvis för att bevisa värde, samla in feedback och expandera därefter.

 9. Inkludera lagring som en del av din AI plan – När du skalar din AI implementation är det viktigt att ta höjd för lagringskraven för en AI implementering.

 10. Gör AI som en del av er vardag - ta bort hotbilden hos dina anställda genom att tidigt berätta hur tekniken fungerar och hur den underlättar arbetet för dem. Introducera AI som en som en lösning som förstärker deras roll istället för att eliminerar den. Då får du positiva anställda som är mer benägna att använda AI i vardagen.

 11. Bygg AI system med balans – viktig att kunna balansera verksamhetens krav med vad som är möjligt rent tekniskt. Se därför till att bygg in tillräckligt mycket bandbredd för lagring, grafikbearbetning och nätverk. Säkerhet är också en viktig komponent. Se till att bygga in flexibilitet så att hårdvaran kan anpassas till användarnas ändrade krav i framtiden.

 12. Sluta aldrig att vidareutvecklas.


Lycka till med Er AI implementering!Dela gärna artikeln och kommentera med era egna erfarenheter.

Följa oss gärna på https://www.bbcg.se/blog


Om Britt Konnander : Jag har lång erfarenhet av arbete med organisationer i förändring både som konsult och linjechef. Jag stöttat ledningsgrupper, chefer och medarbetare i förändringsarbetet med fokus på rätt strategi för förändringen, teamutveckling och kommunikation. Jag har bred erfarenhet från olika branscher och lång erfarenhet från FMCG och detaljhandel. Nyfiken och vill vet mer hur jag kan hjälpa dig med din resa kontakta mig på:bk@breakingboundaries.se , mobil: 070 750 98 21.

0 kommentarer

Comments


bottom of page