top of page
 • Britt Konnander

Bonava är bostadsutvecklaren där förändringsledning och PMO är på ledningens agenda

Uppdaterat: 9 dec. 2019


Det är ett faktum att produktiviteten inom byggbranschen är densamma idag som för trettio år sedan, samtidigt som tillverkningsindustrin fördubblat sin effektivitet. Flera undersökningar visar att byggbranschen brottas med låg produktivitetsutveckling, låg intern utbildningsnivå, låg förändrings- innovationstakt samt avsaknad av strategiskt ledarskap.


Företaget Bonava som har sagt att de vill vara ”H&M inom bostadsutveckling” är ett företag som på ett positivt sätt börjat vända den negativa trenden. Detta företag satsar på att digitalisera kärnprocesserna och vill utmana hela branschen.


Melissa Höjwall, Global Head of Project & Change Management på Bonava, berättar att vägen till framgång för förändringsinitiativ har tagit tid men att man nu har lyckats sätta Change management och PMO på ledningens agenda.


Ledningen i bostadsbolaget Bonava hade bara ett halvår på sig att få företaget att fungera fristående från NCC när verksamheten knoppades av under 2016. Allt behövde komma på plats mycket snabbt, inklusive nya globala HR-processer, ett nytt globalt HR system och ett shared service center.


Melissa berättar:

"Förändringsledning blev en viktig nyckel för att kunna implementera allt det nya på ett likriktat sätt över landsgränserna.”
Projektet ledde bla till större transparens inom den globala organisationen, mindre personaladministration, lägre operativa och IT-kostnader för HR, automatisering och högre kvalitet på viktiga HR-rapporter, samt 100% datakvalitet från dag 1.

Framgångsfaktorerna bakom lyckat förändrings-ledningsarbete


För att lyckas genomföra en förändring är det enligt Melissa viktigt att man löpande:

 • Involverar och engagerar de som berörs

 • Kommunicerar varför vi måste förändras (burning platform), vad vi vill uppnå samt tydliga nästa steg... detta kommer hända de kommande 3-6 månaderna

 • Uppmuntrar folk att ställa frågor och att vädra farhågor

 • Säkrar hands-on support till de som ska ändra sitt arbetssätt under en längre tid efter lansering och utbildning, tills dess att förändringen sitter. Detta genom dedikerade stödresurser som är ute där förändringen ska ske (som på byggarbetsplatsen)


Hur förändringsledning kom att bli en prioriterad förmåga på ledningsnivå


Bonavas mål är att bygga prisvärda hem med ett högt designvärde. För att lyckas med detta måste de öka kostnadseffektiviteten genom standardisering, modularisering och digitalisering. Det i sin tur ställer krav på medarbetarnas och ledarnas kompetens, driv och utveckling. Det lyckade HR projekt blev startskottet till dagens interna Change Management Office på Bonava, kallad Bonava Change.


För att uppnå Bonavas ambitiösa strategi bedrevs ett antal parallella projekt med stor andel externa resurser. Fokus på förändringsledning resulterade i förbättringar i projektledningen. Ett behov av ytterligare samordning och styrning tvärs projekten identifierades. I den vevan föddes idén om att bygga ut den interna projektledningskompetensen. Det blev Melissas uppdrag i ny roll som globalt ansvarig för både projekt och förändringsledning i början av 2019. Melissas team av projekt- och förändringsledare tillhör Strategy and Implementation funktionen på Bonava, allias Team SIMPLE. ”S” står för strategy och ”IMPLE” står för implementation. Detta rimmar väl med funktionens ambition att vara med i hela processen från strategi till implementering av förändringsinitiativ.


Vikten av att implementera det man lanserat


På frågan vad som ligger i pipelinen nu berättar Melissa följande:


”Nu satsar vi på att landa och förvalta de förändringsinitiativ som vi startat och se till att de implementeras hela vägen ut på våra byggarbetsplatser. Vi jobbar med att ständigt förbättra vår projekt- och förändringsledningsförmåga som bolag.
Det gör mig väldigt glad är att se hur fler och fler kollegor runtom i andra delar av verksamheten agerar förändringsledare, använder Change verktyg och tillämpar framgångsrika metoder för driva förändring.”

... Melissas 10 tips för dem som vill bygga dessa förmågor i sin verksamhet


 1. Börja med förändringsledning. Visa på goda exempel hur förändringar kan drivas på ett strukturerat sätt.

 2. ”Change is a people business”. Satsa på att bygga produktiva arbetsrelationer. Bygg formella och informella nätverk.

 3. Sätt ett tydligt syfte och mål för ditt Change Management kontor och Projektkontor - ta fram ett Business Case. Företag som driver många förändringar vinner på att också anställa interna projektresurser då dessa har en god branschkunskap om organisationens verksamhet och medför en lägre kostnadsnivå än externa projektledare.

 4. Skaffa dig Buy in från ledningen och dess mellanchefer

 5. Skapa förtroende - implementera dessa funktioner stegvis i takt med att de adderar värde - undvik Big Bang.

 6. Kommunicera mycket och ofta. Finn rätt retorik när du förklarar varför det ger värde att ha ett internt Change Management Office och projektkontor.

 7. Värdesätt förändringsledare och projektledare lika högt - de kompletterar varann

 8. Skapa trovärdighet och kontinuitet genom att tillsätta egna interna förändringsledare och projektledare som förstår den interna politiken och kulturen.

 9. Ha förändringsledare som är specialiserade på varje land och som därmed har djup förståelse för businessen och kulturen i respektive land

 10. Vid inköp av externa resurser fokusera på att finna leverantörer som matchar det egna företagets kultur och värderingar. Bygg samarbetet på partnerskap.


… Melissas 5 råd för att vässa digitala förmågan i byggbranschen


1. Utmana och våga påbörja din digitala resa

2. Ge aldrig upp, digitalisering tar tid. En sådan resan görs inte på en kafferast

3. Tänk långsiktigt, skapa dig en vision som ni alla står bakom.

4. Stå stabilt oavsett vad som händer

5. Ingenting börjar med resultat, allting börjar med människor. Se till att ha med dig människorna på resan.


Tack Melissa för att du ville dela med dig av din förändringsresa på Bonava här på min blogg.
Om Bonava

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm


Om Britt Konnander

Jag har lång erfarenhet av arbete med organisationer i förändring både som konsult och linjechef. Jag stöttat ledningsgrupper, chefer och medarbetare i förändringsarbetet med fokus på rätt strategi för förändringen, teamutveckling och kommunikation. Jag har bred erfarenhet från olika branscher och lång erfarenhet från FMCG och detaljhandel. Nyfiken och vill vet mer hur jag kan hjälpa dig med din resa kontakta mig. bk@breakingboundaries.se , 070 750 98 21

0 kommentarer

Comentarios


bottom of page