top of page
  • Britt Konnander

Effektmål jämfört med SMARTA mål vet du skillnaden?


Effektmål jämfört med SMARTA måll vet du skillnaden?


Effektmål och SMARTA mållär båda viktiga komponenter för att planera och nå framgång, men de tjänar olika syften.


🎯 Effektmål är breda uttalanden om vad en individ eller organisation vill uppnå. De är vanligtvis långsiktiga och beskriver ett önskat resultat eller resultat.


🎯Effektmål är ofta kvalitativa till sin natur och ger en riktning för de åtgärder som en individ eller organisation kommer att vidta. Ett företag kan till exempel sätta som mål att bli marknadsledande inom sin bransch inom fem år.


🎯SMARTA mål , å andra sidan, är specifika, mätbara och uppnåeliga mål som en individ eller organisation kommer att arbeta mot för att nå sina mål


. 🎯SMARTA målär vanligtvis kortsiktiga och beskriver de specifika steg eller åtgärder som måste vidtas för att uppnå ett mål.


🎯SMARTA målär ofta kvantitativa till sin natur och ger ett sätt att mäta framsteg mot ett mål. Ett företag kan till exempel sätta som mål att öka sin marknadsandel med 10 % inom det närmaste året. 🎯


Sammanfattningsvis är effekt mål breda, långsiktiga uttalanden som ger riktning och syfte, medan SMARTA mål är specifika, mätbara, uppnåeliga mål som beskriver de specifika steg som behövs för att uppnå ett mål.


🎯Effektmålen ger svar på "varför" till de bakom vidtagna åtgärder, medan SMARTA mål ger svar på "hur" dvs ger mätvärden för att mäta framsteg mot målet.

0 kommentarer

Comments


bottom of page