top of page
  • Britt Konnander

Har du eller din organisation rätt kompetens på plats för en transformation?Att skapa meningsfull förändring är inte något som de flesta människor är villiga att ta på sig, vilket härrör från en allmän ovilja att ta chanser och skapa något nytt ur osäkerhet.


Det är där 👨 ✈️ kaospiloterna kommer in - de sällsynta människor som kan vidta åtgärder och kreativt leda ett projekt genom ambivalens.


Jag lärde mig att inte alla är bekväma med att sträva efter att arbeta mot ett mål om de inte vet hur de kommer dit.


Objektivt förstår jag problemet: Vem skulle vilja flyga ett plan ✈️ in i ett kaos, med den enda kompassen 🧭 tron på att de kommer lösningen på det? Och vem skulle villigt gå ombord på det planet✈️?


Svaret? Någon som har tillräckligt med erfarenhet för att vara självsäker och inte är rädd för lite turbulens.


Någon som gillar utmaningar. Någon som inte är nöjd med att veta att det finns ett bättre sätt - men inte försöker komma dit. Någon som är en bra Googler. Och ärligt talat, någon som gör sitt bästa arbete när de har något att bevisa.


Men hur bygger man transformativa team med kaospiloter?

Det finns tre neuropsykologiska egenskaper att söka när man bygger ett transformativt team. Dessa tre egenskaper - divergerande tänkande, konvergerande handling och inflytelserik kommunikation - spelar alla en avgörande roll för att lyckas med innovation och transformation.


✈️👨 ✈️Den första av de tre, divergerande tänkande, är förmågan att koppla ihop ny information, idéer och begrepp som vanligtvis hålls långt ifrån varandra. Människor med denna färdighet kan matcha olika begrepp på nya och meningsfulla sätt och upptäcka nya möjligheter som andra kan förbise.


✈️👨 ✈️ Konvergent handling, den andra egenskapen, är förmågan att genomföra dessa nya idéer för att skapa något konkret. Även om många människor kan komma med bra idéer, är det ofta de med konvergent handling som kommer att ta det nya konceptet från idé till genomförande.


✈️👨 ✈️ Slutligen att ha förmågan att kommunicera idéer på ett sammanhängande, övertygande och inflytelserikt sätt. Detta drag kommer att inspirera andra ledare och beslutsfattare att tro, stödja och agera på en ny idéerna eller möjligheterna.


Att hitta 👨 ✈️kaospiloter kan vara utmanande och att finna och kräver nogrannn analys och experiment.


Det man skall göra är att leta efter personer som får blandade recensioner, men som fortfarande är mycket uppskattade av organisationen. Ofta får dessa människor blandade recensioner eftersom de får andra omkring dem obekväma då dem utmanar status quo - men de fortsätter att lyckas, eftersom de presterar så bra.


Har du eller din organisation rätt kompetens för att genomdriva en transformation? Har du chaos piloter i din organisation?

0 kommentarer

Comments


bottom of page