top of page
  • Britt Konnander

"Hur behåller du personal?"


Jag hittade den här filmen på YouTube och jag var verkligen imponerad av hur bra den förklarade hur man behåller anställda idag genom att förklara övergången från industriell revolution till informationsåldern - och nu den sociala revolutionenVi måste förstå att det som var viktigt förr inte är viktigt nu. Så låt oss ta en titt på vad som är viktigt idag för att behålla anställda.


Den sociala revolutionen har medfört betydande förändringar på arbetsplatsen, inklusive en ökad tonvikt på att behålla anställda. När företag söker efter och vill behålla toppbegåvningar inser de vikten av att skapa en arbetskultur som är stödjande, inkluderande och lyhörd för de anställdas behov.


❣️En av de viktigaste faktorerna för att behålla anställda i den sociala revolutionen är en stark känsla av syfte. Många anställda idag söker efter mer än bara en lön; de vill arbeta för ett företag som gör en positiv inverkan på världen. Företag som kan tydligt uttrycka sitt syfte och visa hur det bidrar till en positiv förändring kan därför ha en fördel när det gäller att behålla personal.


❣️Utöver att skapa en stödjande arbetskultur kan företag också behålla anställda genom att erbjuda möjligheter till tillväxt och utveckling. Detta kan inkludera utbildnings- och utvecklingsprogram, mentorskap och coaching samt möjligheter till karriärutveckling. Genom att investera i anställdas utveckling kan företag visa sitt engagemang för sina anställdas långsiktiga framgång, vilket kan hjälpa till att bygga lojalitet och minska personalomsättningen.


❣️En annan viktig faktor för att behålla anställda är balansen mellan arbete och fritid. I den sociala revolutionen söker anställda allt mer efter arbeten som erbjuder flexibilitet och tillåter dem att balansera sitt arbets- och privatliv. Företag som kan erbjuda flexibla arbetsarrangemang, som distansarbete eller flexibla scheman, har större chans att locka till sig och behålla anställda som värderar en balans mellan arbete och fritid.


❣️Slutligen kan företag behålla anställda genom att erbjuda konkurrenskraftig lön och förmåner. Även om lön inte är det enda som anställda överväger när de väljer jobb, är det en viktig faktor. Företag som erbjuder konkurrenskraftig lön och förmåner, som sjukförsäkring, pensionssparande och betald ledighet, har större chans att locka till sig och behålla toppbegåvningar.


Sammanfattningsvis har den sociala revolutionen medfört betydande förändringar på arbetsplatsen, inklusive en ökad tonvikt på att behålla anställda.

Företag som kan skapa en arbetskultur som är stödjande, inkluderande och lyhörd för de anställdas behov har större chans att locka till sig och behålla toppbegåvningar.


Genom att fokusera på syfte, skapa en inkluderande arbetskultur, erbjuda möjligheter till tillväxt och utveckling, erbjuda balans mellan arbete och fritid samt erbjuda konkurrenskraftig lön och förmåner kan företag behålla anställda i den sociala revolutionen och bygga upp en stark, lojal arbetsstyrka.


Hur behåller ditt företag anställda?

0 kommentarer

Comments


bottom of page