top of page
  • Britt Konnander

Hur bra kan du läsa av människor?


Emotionell intelligens är en avgörande förmåga för alla, speciellt för chefer och konsulter, då det kan hjälpa till att bygga bättre relationer med dina kollegor/kunder, förstå deras behov och förväntningar och på så sätt leverera bättre resultat.


Som chef/konsult är din framgång beroende av din förmåga att interagera med dina anställda/kunder, och emotionell intelligens kan hjälpa dig att göra just det.


Genom att kunna läsa och förstå dina anställda/kunders känslor, motivationer och beteenden, kan du anpassa din kommunikation och ditt tillvägagångssätt för att bättre möta deras behov.


Om du till exempel känner att en anställd/kund känner sig överväldigad eller stressad, kan du anpassa ditt tillvägagångssätt därefter, kanske genom att bryta ner ett komplext problem i mindre, mer hanterbara delar eller genom att tillhandahålla ytterligare stöd eller resurser.


Dessutom kan emotionell intelligens hjälpa dig att navigera genom svåra samtal eller konflikter med kunder.

Vad är emotionell intelligens?

Emotionell intelligens (EI) är förmågan att känna igen och förstå våra egna känslor samt andras känslor och att använda denna information för att styra vårt tänkande och beteende. EI inkluderar färdigheter som självmedvetenhet, självreglering, motivation, empati och sociala färdigheter. Dessa färdigheter är viktiga för effektivt ledarskap, teamwork och kommunikation.


Varför är emotionell intelligens viktig?

Emotionell intelligens har kopplats till en mängd positiva utfall, inklusive bättre arbetsprestation, högre jobbtilfredsställelse och förbättrad psykisk hälsa. Ledare med hög nivå av emotionell intelligens är bättre på att förstå och motivera sina anställda, bygga starka relationer och navigera sociala situationer med lätthet


Gör quizet

Hur bra läser du av människor?


För att utvärdera din egen förmåga att läsa av människor kan du göra quizet "Hur bra läser du av människor?" utvecklat av Greater Good Science Center vid UC.

Detta quiz ber dig att utvärdera en serie ansiktsuttryck och kroppsspråk och identifiera de känslor som uttrycks. Quizet tar bara några minuter att slutföra och ger omedelbar feedback på dina resultat.Övergripande sett är emotionell intelligens ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att bygga starkare relationer med dina kunder/kollegor, leverera bättre resultat och slutligen växa ditt företag.


Emotionell intelligens är en avgörande färdighet för effektivt ledarskap och mellanmänskliga relationer.


Håller du med?

0 kommentarer

Comments


bottom of page