top of page
  • Britt Konnander

Innovation i storbolag- 8 framgångsfaktorerna bakom AFound


Innovation har länge varit ett av ledorden bland Sveriges företag. Dock har många undersökningar visat att drygt hälften av företagen arbetar faktiskt med innovation, och bara 12% har produktinnovation som huvudfokus.


Stora företag är generellt dåliga på innovation just därför för att de är byggda för att vara bra på stora volymer, rationalitet och inbyggd byråkrati. 

Strukturerna i dessa organisationer gör det svårt för företagen att omfamna den snabba disruptiva förändringen som sker på marknaden. Många storbolag har av detta skäl försökt lösa problemet på olika sätt, en del har skapat innovationslabb med andra, så som H&M, har valt en helt annan strategi.


Idag på, Cordials Business Architecture Convention, lyssnade jag till min goda vän, Fredrik Lindqvist verksamhetsarkitekt på H&M, som var en viktigt spelar vid uppbyggnaden av Afound. En resa som enligt honom startade på blankt papper och blev en realiserad affärsmodell med hållbarhet i fokus.


AFound är en marknadsplats för off-price, där kunder kan shoppa välkända varumärken till nedsatta priser i butiker och på nätet.


AFound har blivit en framgångssaga som många talar om. På kort tid lyckades man bygga upp ett bolag, frikopplat från moderbolaget, sätta upp en partnerskapsplattform och få igång försäljningen både i butik och webb.


Nedan kort en summering av de 8 framgångsfaktorerna bakom AFound:


  1. ONE TEAM – man samlade alla nödvändiga resurser på ett och samma ställe

  2. DNA – man definierade tidigt bolagets DNA, dvs vilka de är, varför dem finns, vilka problem de löser etc.

  3. UNFAIR ADVANTANGES – man hade en tung finansiär, H&M i ryggen, vilket öppnade många dörrar

  4. BLANK SHEET –man hade inga tunga ryggsäckar att ta hänsyn till utan man byggde allt från scratch

  5. MINIMUM VIABLE CONCEPT – man tog fram ett konceptet som gav användaren tillräcklig nytta från dag ett när den lanserades

  6. SCALE UP – man byggde redan i början för att kunna skala upp verksamheten

  7. DARE TO CHANGE – man vara flexibel och kunde snabbt ändra sig längs med vägen

  8. BIG SECRET –man skapade mysticism kring lanseringen. Afound blev branschens mest bevarade hemlighet.


Hur möter du/ni den nya snabba utvecklingen på marknaden? Hur innoverar ni på ert företag?Utgår ni från ett inifrån- och ut eller utifrån och in perspektiv när ni arbetar med innovation?0 kommentarer

Comments


bottom of page