top of page
  • Britt Konnander

Känns detta igen?

Uppdaterat: 23 okt. 2019


· Strandade projekt

· Utmaningar att nå de önskade effekterna

· Svårt att få med alla på tåget i förändringsresor

· Avsaknad av tid att lyfta blicken för att utveckla ditt eget företag / avdelning

· Behov av att snabbt fylla en lucka i organisationen när den uppstår


Lösningar på allt detta och mer kan vi på Breaking Boundaries Consulting stå till tjänst med.


Vi på Breaking Boundaries Consulting utmanar företag och företagsledare att arbeta för att nå sin fulla potential. Vi skapar rätt förutsättningar för utveckling och omvandling av verksamheten.

Vi analyserar, utvecklar och inför de strategier, system och kompetenser ni behöver för att kunna ta nästa steg.


Genom att kombinera tjänster som projektledning, förändringsledning och ledarskapserfarenhet skapar vi konkreta affärsvärden för våra kunder – i form av ökad effektivitet, lönsamhet och nöjdare intressenter.Nyfiken och vill veta mer…..

Kontakta Britt Konnander mail: bk@breakingboundaries.se mobil: +46 70 750 98 21

0 kommentarer

Kommentare


bottom of page