top of page
  • Britt Konnander

Tillit skapar framgångsrika team och organisationer! Men hur skapar vi tillit?

Uppdaterat: 20 jan. 2020


Nyligen såg jag en denna filmsnutt på ett cheer leading team som gjorde en tumble eller på svenska ett hopp. Det som slog mig när jag såg klippet var hur viktig tilliten i ett team är för att göra sådana extraordinära prestationer. Minsta lilla fel kan leda till allvarliga skador tom död.Tillit är också viktig på arbetsplatser.


Medarbetarnas vilja att stanna kvar på en arbetsplats, deras prestationsförmåga och till och med kreativitet grundar sig på den tillit man har för varandra i en organisation. Om man inte kan lita på sina ledare, skapar det en otrygghet, ovilja och sämre prestation.


Avsaknaden av förtroende är inte ett personalproblem för HR att ta hand om. Avsaknad av tillit är ett affärsproblem - det kan faktiskt påverka sista raden.

För att lyckas som ledare måste man bygga upp en förtroendekultur, från företagspolicy till fungerande arbetsrelationer.


Här kommer mina 10 tips på hur man skapar tillit i sin organisation


SÄTT RÄTT FÖRVÄNTNINGAR

Var tydlig och konkret med vad du förväntar dig av andra; utgå inte från att de vet vad du vill. Håll dig fast vid dina beslut men håll dig Flexibel i din strategi." Diskutera förväntningarna och omförhandla dem om det behövs och är möjligt. Svik aldrig andras förväntningar.

”LEAD BY EXAMPLE” Att bygga förtroende på arbetsplatsen börjar med dig som ledare.

Framgångsrika ledare lever och andas företagets värderingar både i ord och handling Så tänk på hur du agerar som ledare. De anställda gör ofta det chefer gör och inte vad den säger.

ÄRLIGHET

Var ärlig. Tala sanning och var ett föredöme. Låt andra veta var du står. Använd ett enkelt språk och kalla saker vid deras rätta namn. Var autentisk och försök inte manipulera, förvränga fakta eller slira på sanningen. Du kan inte förvänta dig att dina anställda ska vara ärliga om du inte är det själv. Bekräfta när du har gjort ett misstag och håll alltid ditt ord. Lova inte det du inte kan hålla eller inte tänker hålla.

TRANSPARENS

Ge fakta på ett sätt som gör att folk kan verifiera det du säger. Var öppen och autentisk. Främja transparens och avslöja hellre för mycket än för lite, om det inte gäller konfidentiell information. Göm inte undan fakta och ha ingen dold agenda.

När det finns något typ av problem, adressera det öppet och transparent. Detta kommer ibland att göra situationer lite obekväma, men om du följer denna strategi konsekvent kommer dina anställda inte att gissa sig fram till vad du säger och inte säger. Den energin kan de istället använda mycket mer konstruktivt – genom att fokusera på sina arbetsuppgifter.

TYDLIGHET OCH RAKHET

Gå rakt på sak, också om det gäller frågor som andra är ovilliga att diskutera. Gör det ”opratbara” pratbart. Ta tjuren vid hornen, dela dåliga nyheter lika väl som goda och nämn saker vid dess rätta namn. Stoppa inte huvudet i sanden och smit undan konfrontationer.

RESPEKT

Bry dig uppriktigt om andra och visa dem att du gör det. Respektera varje persons och varje rolls värde. Behandla alla med respekt, särskilt dem som inte kan göra något för dig. Visa vänlighet också i det lilla. Hyckla inte omtänksamhet.

LYSSNA

Lyssna på riktigt innan du talar. Lyssna med öronen, ögonen och hjärtat. Beakta hur något sägs och kroppsspråket, inte bara vad som sägs. Vad är viktigast för den andre? Utgå inte från att du vet det. Utgå inte heller från att du har svar på allt.

VISA HANDLINGSKRAFT

Säg vad du ska göra och gör sedan vad du har sagt att du ska göra. Gör realistiska, konkreta åtaganden och gör det till en hederssak att hålla dem. Svik aldrig ett förtroende. Försök inte linda in dina ursäkter för ett åtagande som du inte har mäktat med.

TILLÅT EXPERIMENTLUSTEN OCH FIRA FRAMGÅNGAR

Uppmärksamma andras insatser när det går bra, men skyll inte på dem när det går dåligt. För att lyckas måste man tillåtas misslyckas” Varje misstag är en möjlighet till förbättring och bör behandlas på det sättet. Samtidigt måste varje prestation firas.

UPPMÄRKSAMMA ANDRA FÖR DERAS PRESTATIONER

Ta aldrig en annans idé och presentera den som din egen. Tala om andra som om de var närvarande. Företräd dem som inte är närvarande och kan tala för sig själva. Tala inte illa om andra bakom ryggen på dem och avslöja inte deras privata angelägenheter.

Uppmärksamma och ge snabb återkoppling och beröm till andra för deras insats, utveckling och resultat. Positiv förstärkning av de beteenden du vill se mer av fungerar bättre som förändringsagent än negativ återkoppling som kritik och straff.

0 kommentarer

Comments


bottom of page