top of page
  • Britt Konnander

Vad är det som styr ditt liv?

Uppdaterat: 2 mars 2019


Jag träffar många företagsledare och privatpersoner som känner sig låsta och kommer inte vidare med sina ambitioner. Man önskar en förändring men man vågar helt enkelt inte ta steget att göra något åt saken.


Många gånger får jag följande frågor "Hur gör du när du står inför förändring?" Vilka ingredienser är viktiga att få till för att komma vidare för att nå sin fulla potential?


Jag brukar svara att de TRE viktigaste ingredienserna för en lyckad förändring är :

1. det måste finnas en VILJA att göra en förändring,
2. det måste finnas MOD och UTHÅLLIGHET att både påbörja och slutföra förändringen
3. det måste vara ROLIGT på vägen

I denna artikel vill jag lägga en stor vikt vid ordet MOD då detta är en av de viktigaste ingredienserna för en lyckad förändring . För mig är MOD förmågan

att våga vara sig själv,att kunna gå sin egen vägatt stå upp för sig självatt våga gå utanför sina gränser och sin comfort zontatt våga bryta både inre och yttre barriäreratt våga tro och kämpa för sin idé och sitt team även när det blåser kallt

MOD är en DÖRRÖPPNARE för UTVECKLING och är en FÖRUTSÄTTNING för att kunna nå sin fulla POTENTIAL.
För det är UTANFÖR comfort zonen som UTVECKLINGEN sker .

Men vad är det då som hindrar oss från att vår FULLA POTENTIAL?

DEN STORA BOVEN ÄR R Ä D S L A N

Rädslan att misslyckas. Rädslan vad andra skall tycka och tänka. Rädsla för att bli sårad och besviken. Rädslan att lämna något man har för något nytt och oprövat.


Men den dagen man väl vågar ÖPPNA dörren och ta det första klivet utanför sin COMFORT ZON, det är den DAGEN man inser hur frigörande det är och vilken rush den ger i både självförtroende, självkänsla, motivation och personliga utveckling.


När jag såg filmen som Will Smith gjorde när han hoppade sitt första tandemhopp i Dubai kände jag automatiskt att han fångade en viktig frågeställningen som jag så ofta ställer till mina vänner, familj och affärsbekanta när de står inför en förändring;

Varför oroar vi oss så mycket INNAN en förändring sker för att sedan när vi är MITT i förändringen inte känner någon rädsla alls utan snarare en glädje och lycka?

Så som Will Smith summerar sin upplevelse från tandemhoppet vill jag också avsluta denna artikel med hans citat:

“God Placed the BEST Things in Life on the Other Side of FEAR”
AGREE?

0 kommentarer

Comments


bottom of page