• Britt Konnander

8 TRENDSPANINGAR– KUND 2030Hur vi handlar och interagerar har förändrats helt under det senaste decenniet. Ändå är hela kundrevolutionen fortfarande bara i sin linda.


Hur kommer kundupplevelsen att se ut i 2030?


Att ha kunden i fokus ligger redan idag på alla företags agendor. Att finna nya formera att tillfredsställa kunden kommer bara öka i framtiden. Detta har i sin tur stora konsekvenser för utformningen av transport, logistik och detaljhandel.


Mark de Bruijn från The Future of Customer Engagement and Commerce gjorde ett antal intressanta spaningar som jag har sammanfattat nedan i denna film. Enjoy.


0 kommentarer

BREAKING BOUNDARIES CONSULTING AB

Hässelby Strandväg 17, 165 65 Hässelby, Sverige
T: +46 70 750 98 21 / M: info@bbcg.se

  • Facebook - Breaking Boundaries
  • Grey Twitter Icon
  • LinkedIn - Breaking Boundaries
  • YouTube - Breaking Boundaries