top of page
Skärmavbild 2023-05-26 kl. 14.52.00.png

VI LEVERERAR KONSULTTJÄNSTER INOM FYRA AFFÄRSKRITISK OMRÅDEN

Affärsmöte
Affärsmöte

Vi på Breaking Boundaries Consulting utmanar företag och företagsledare att arbeta för att nå sin fulla potential. Vi skapar rätt förutsättningar för utveckling och omvandling av verksamheten.

Vi analyserar, utvecklar och inför de strategier, system och kompetenser ni behöver för att kunna ta nästa steg.

 

Genom att kombinera tjänster som projektledning, förändringsledning och ledarskapserfarenhet skapar vi konkreta affärsvärden för våra kunder – i form av ökad effektivitet, lönsamhet och nöjdare intressenter.

 

Våra tjänster omfattar projektledning, förändringsledning, verksamhets- och affärsutveckling, inköp och kategoristyrning.

Vad skiljer oss från andra

Vi utgår alltid ifrån dina behov, intressen och perspektiv för att skapa kraftfulla och varaktiga förändringar.

Vi har arbetat för både små och stora företag och organisationer. Vi har agerat som en katalysator för positiv förändring i både privata och offentliga verksamheter.

Vi har också bidragit med vår expertis på global nivå i flera olika branscher.

Vårt fokus är att skapa realistiska strategier och konkreta resultat.

Med en stark förståelse för affärsutmaningar använder vi vår insikt för att ge dig ett bra stöd när det är dags att utveckla eller förändra verksamheten.

 

Med över 15 års dokumenterad framgång är vår "track record" oöverträffad. Det gör Breaking Boundaries Consulting unikt.

pm
Affärsmöte

Projektledning

När konkurrensen blir tuffare och tuffare behövs nya lösningar i allt snabbare tempo. Att maximera organisationens förmåga, att prioritera och leverera, om och om igen, är vad projektledning handlar om.

Vi hjälper er att lyckas med era projekt

Vi erbjuder tjänster inom projekt och program ledning som syftar till att åstadkomma en förändring i er verksamhet. Oavsett om det handlar om effektivisering, organisering eller affärsutveckling, har vi de konsulter du behöver.

Vill du centralisera dina system eller introducera en ny affärskritisk IT-infrastruktur? Vill du ha hjälp med ledning av din digitala transformation? Vårt team är med dig varje steg på resan. Från analys till skapande, genomförande och uppföljning har du vårt stöd.

 

Så här jobbar vi:

 

Analys

Vi går igenom de utmaningar som ni har, identifierar möjligheter och tar fram rekommendationer. 

Struktur

Vi ser till att ni har de rätta förutsättningarna på plats för driva framgångsrika projekt.

Våra ledare har lång erfarenhet av vad som krävs från förstudie till effekthemtagning. Vi använder oss av en beprövad metodik med utgångspunkt från Effektstyrning för att få med alla kritiska områden i respektive fas. Vi leder era initiativ utifrån den styrmodell som passar bäst för situationen och de krav som ställs – det kan vara traditionellt, agilt eller en hybrid däremellan.

Oavsett styrmodell är vårt förhållningssätt att eftersträva flexibilitet och enkelhet – att optimera affärsvärdet är alltid överordnat för oss.

Implementering

Vi stöttar er vid implementeringen av verksamhetskritiska projekt och ser till att dessa får önskad effekt.

Uppföljning

Vi följer upp projekten både innan, under och efter att de avslutats. På så sätt hjälper vi er att minimera projektfel och öka projektframgångar.

Vi är med dig hela vägen genom förändringsresan från analys, implementering till uppföljning av uppnått resultat och effekt.

cm
DSC_7304.JPG

Förändringsledning

Förändring börjar alltid på individnivå och därför kan den vara svår att åstadkomma. 

 

De vanligaste orsakerna till misslyckat förändringsarbete är alltid mänskliga faktorer såsom brist på förståelse, engagemang, vilja och glädje. Det är mänskligt att tveka inför de risker en förändring medför och därför är det lätt att missa de fördelarna som en förändring också medför.

Lyckligtvis är förändring högst möjlig med hjälp av effektiv kommunikation.

 

Vi på Breaking Boundaries Consulting förstår att förändring för många av dina medarbetare innebär att de måste kliva utanför sin bekvämlighetszon. Vi vet också att en snabb och tydlig förändringsprocess minskar oron som kan uppstå och gör det lättare för medarbetarna att anpassa sig till nya omständigheter.

 

Vi genomför förändringar som ger effekt

Vi hjälper dig och ditt team att skapa tillit inför kommande förändringar. Vi hjälper dina medarbetare att förstå och omfamna förändringsprocessen.

 

Vi har en unik insikt i hur du kan förbereda chefer och medarbetare på en förändring så att den går att genomföra så smidigt som möjligt, utan att den dagliga verksamheten blir lidande i onödan.

Så här jobbar vi:

 

Insikt

Vi hjälper er att analysera och definiera behovet av förändring samt dess påverkan på organisationen.

Struktur

Vi hjälper er att förbereda en förändring och formaliserar detta i en plan.

Implementering

Vi ser till att engagemang, vilja, kunskap och förmåga finns för att skapa förändring med effekt

Uppföljning

Vi följer upp under resans gång. Vi ser  till att kontinuerligt mäta så att önskvärd effekt uppnås.

 

Resultatet

Resultatet är ett snabbt, effektivt förändringsarbete med minsta möjliga oro hos medarbetarna.

Affärs- och verksamhetsutveckling

"Framgångsrika företag stannar aldrig. Företag som lyckas är de som har förändring och utvecklingsförmågan i sina DNA."

Att säkra måluppfyllelse och lönsamhet över tid är en central uppgift för alla organisationer och företag och kräver ofta gradvis eller språngvis anpassning i form av affärs- och verksamhetsutveckling.

Vi på Breaking Boundaries Consulting hjälper er att överbrygga klyftan mellan strategi på ena sidan och struktur och kultur på andra sidan.

 

Vårt slutmål? 

 

Affärsutveckling & lyckade transformationer.

Vi hjälper er att utveckla er verksamhet

För att nå framgång är förståelsen av hur en förändring ska genomföras lika viktig som definitionen av vad som behöver göras och varför.

Att veta vägen till målet gör det möjligt att se till att alla vet hur de ska agera för att uppnå en lyckad förflyttning eller transformation av verksamheten. Det gäller allt från organisation och systemstöd till arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik verksamhetsutveckling.

 

Så här jobbar vi:

 • Utvärdering av nya idéer och möjligheter.

 • Genomlysning av befintliga styrmodeller, processer, arbetsformer

 • Vidareutveckling av pågående affärer.

 • Genomförande av projekt och ledning av förändringsprocesser.

 

Vi på Breaking Boundaries Consulting hjälper dig att skapa en plattform för framgångsrik utveckling av både affär och verksamhet.

bd
DSC_7372.JPG
pcm
vit Drone

Inköp och kategoristyrning

Digitalisering påverkar de flesta branscher och verksamhetsområden idag. Inköpsfunktionen är inget undantag. Hur man som organisation väljer att förbereda sig för att hantera digitaliseringen idag kan ge stora resultat i framtiden.

Vårt team är specialiserat på inköp och kategoristyrning. Detta ger oss möjlighet att erbjuda stöd med taktiskt och strategiskt inköpsarbete.

 

Vi stärker din inköpskraft

Idag ses inköpare i första hand som experter på ekonomiska frågor, men för att lyckas i framtiden måste de också behärska juridik, riskbedömningar, omvärldsbevakning samt fungera som interna konsulter och coacher för resten av organisationen när det gäller inköp och försörjningskedjor.

För att lyckas måste inköparna bete sig som en affärspartner till hela organisationen.

 

Våra steg mot bättre inköpsverksamhet:

 • Granska och förbättra inköpsstrategier

 • Effektivisera och optimera processer och rutiner

 • Skapa ramar för uppföljningsåtgärder

 • Stödja i urval, utvärdering och implementering av inköpsverktyg

 • Genomföra förändringar och förbättringar

 

Resultatet

 • Kostnadskontroll och kostnadsuppföljning

 • Ökat kundvärde

 • Hög lönsamhet

 • Strategiska partnerskap

 • Effektiva processer och kontrollmodeller

 

Vårt team ser till att leverera resultat som ger verklig effekt.

bottom of page