FÖR ATT BLI FRAMGÅNGSRIK SOM FÖRETAGSLEDARE KRÄVS DET PASSION, MOD OCH EN STARK VILJA. FÖR ATT NÅ DINA MÅL MÅSTE DU VETA VILKA BESLUT SOM LEDER DIG OCH DITT FÖRETAG I

rätt riktning

Om
Breaking
Boundaries
Consulting

För att bli framgångsrik som företagsledare krävs passion, mod och en stark vilja. För att nå dina mål måste du veta vilka beslut som leder dig och ditt företaget i rätt riktning.

Rätt beslut kräver att du känner dina kunder och din verksamhet väl. Din strategi och din handlingsplan behöver baseras på korrekta bedömningar av era förutsättningar, marknadsutvecklingen och omvärldsfaktorer i förändring.

 

Vårt team av samarbetspartners hjälper dig att navigera rätt, för större framgång och tillväxt.

Vad vi gör?

Breaking Boundaries Consulting levererar konsulttjänster inom fyra affärskritiska områden: projektledning, förändringsledning, affärsutveckling och inköp.

 

Hur går det till?

Vårt  företag agerar som objektiva expertrådgivare som kan ge råd utan förutfattade meningar.

 

Varför behövs ett externt perspektiv?

Vi ger ditt ledningsteam chansen att ta en paus från det dagliga operativa bruset och se på er verksamhet med nya fräscha ögon. Då är det lättare att fatta bra beslut, baserade på fakta.

 

Vilket resultat kan jag förvänta mig?

Med hjälp av objektiva expertråd kan ditt företag hitta de framgångsfaktorer som ger er ett övertag över konkurrenterna.

Läs mer om våra tjänster här

 

BREAKING BOUNDARIES CONSULTING AB

Hässelby Strandväg 17, 165 65 Hässelby, Sverige
T: +46 70 750 98 21 / M: info@bbcg.se

  • Facebook - Breaking Boundaries
  • Grey Twitter Icon
  • LinkedIn - Breaking Boundaries
  • YouTube - Breaking Boundaries