top of page
  • Britt Konnander

Är du över eller under linjen?

Uppdaterat: 9 juni 2020
Är du reaktiv eller proaktiv i ditt ledarskap?

Är du över eller under linjen som ledare?


I alla situationer vi befinner oss i har vi möjlighet att välja hur vi vill reagera. Vi kan alla relatera till situationer där vi överreagerat och sedan ångrat vad vi har sagt. Dessa reaktioner är oftast irrationella, defensiva och fylld av försvar, förnekelse, kritik och rättfärdigande. Detta agerande kallas reaktivt agerande dvs. där man agerar utan att reflektera varför eller har möjlighet att välja reaktion.


Proaktivt agerande eller att vara över linjen handlar om att ta övervägda, kloka och sunda beslut men också reflektera och ta ansvar för sitt sätt att agera.


Dina reaktioner, beteenden och handlingar är produkter av dina egna beslut baserade på dina värden och värderingar. Det är inte produkter av dina omständigheter baserade på känslor. Att ta ansvar innebär att du i varje situation medvetet begrundar vilket alternativ du har och sedan konsekvent väljer att göra det bästa du kan göra.


Hur ser det ut på hos dig ? på din arbetsplats? i din projektgrupp? i din ledningsgrupp? i hemmet?

0 kommentarer

Комментарии


bottom of page