top of page
  • Britt Konnander

5 sätt att övervinna dina rädslor!


Känner du dig fast? Saknar du tilltron till dig själv?

Läs detta...


Det här är ett citat jag läste för många år sedan om kampen mellan logiken och modet att lyssna på sitt hjärta.


Det är omöjligt sa tvivel

Det är farligt sa rädslan

Det är onödigt sa förnuftet

Gör det ändå viskade hjärtat

... och jag gjorde det sa modet


Om du är som de flesta människor sätter du förmodligen likhetstecken mellan mod och att inte vara rädd men det är en felaktig tolkning. Faktum är att mod är att agera trots den rädsla du känner.

Mod är viljan att svara orädd trots den oro du känner.


Faktum är att ett av de bästa sätten att vara modig är att förstå vad du är rädd för och sedan vägra låta den rädslan förlama dig. För om du låter detta ske tar rädsla över och tar makten över dig att sätter stop för dig att gå framåt, ta risker och göra det bästa av de möjligheter som ges dig Medans mod kan ge dig chanser att fullfölja dina drömmar och få ut det du vill ha ut av livet.


Men det krävs arbete för att komma bortom dina rädslor. Att vara modig handlar faktiskt om att tänka igenom saker, undersöka risker och fördelar och agera trots den rädsla som oundvikligen sätter in.

Här är några råd om hur du kan bli mer modig...


😱 Omfamna din rädsla. Bli bekväm med att vara obekväm. Rädsla är ett inlärt beteende, baserat i vår hjärnkemi, men stärkt av världen omkring oss som har tränat oss att vara rädda. Att lära sig att arbeta genom rädsla och gå bortom den handlar om att vända sitt sätt att tänka.

😰Försök att inte tveka. Att konfrontera din rädsla handlar om att förstå de underliggande orsakerna till varför du är rädd i första hand. Ju längre din hjärna måste komma på ursäkter för att inte vara modig, desto mer tid kommer du ge åt negativa tankar och därmed försena resultatet av vad du verkligen vill åstadkomma.

🧘‍♂️Lär dig att vara medveten närvaro. Att vara medveten är när du är helt närvarande i det aktuella ögonblicket. Mindfulness kan hjälpa till att förändra din hjärna för att hantera rädsla på ett mer effektivt sätt. Att utöva mindfulness på alla områden av ditt liv innebär att alltid vara jordad i nuet.

🪂Gå utanför din komfortzon. Att göra något du normalt inte gör hjälper dig att hantera det oväntade, det är i det oväntade som rädsla ofta kommer ifrån.

👏Bygg självförtroende - lita på dina förmågor och dig själv, och inse att du är mer än dina rädslor.


Glöm inte…

Det bästa sättet att vara modig är att försätta sig själv i situationer som skrämmer dig. När du väl gör der som skrämmer dig kommer rädslan att förlora makten över dig.


När du lär dig att leva modigt kommer du att inse hur mycket du gick miste om eftersom rädslan var i vägen.

0 kommentarer

Comments


bottom of page