top of page
  • Britt Konnander

Be stubborn about your goals and flexible about your strategy


Helgens tanke…..


”Be stubborn about your goals and flexible about your strategy” ett citat som många hört talas om.


Själv arbetar jag sedan många år tillbaka med förändringsledning där just mål och flexible strategi är viktiga pusselbitar för en lyckad förändring. Detta är viktig oavsett om man prata om förändringar i bolag eller privat som person.


För att lyckas måste man vara envis vad gäller sina mål. Men man bör vara flexibel när det gäller sättet hur man når dessa mål.


Om man vill att ens liv ska vara meningsfullt och ha ett tydligt och starkt syfte måste man ha mål! Man bör ha många mål; affärsmål, familjemål, personliga mål mm. Var och en av dessa mål kommer att leda dig till ett framgångsrikt och målmedvetet liv! Man behöver alltid ha flera mål att sträva efter men man skall aldrig vara rädd att ändra målen om man tror att det är det som behövs.


Yttre påverkan kommer att försöka leda en bort från de uppsatta målen. Andra människor kommer att försöka få en att byta inriktning. Folk kommer tycka att de mål du har satt upp är för stora eller för orealistiska. Men kom ihåg det är dina mål, dina drömmar och du bör hålla fast vid dina mål oavsett vad som kommer emellan. Tänk bara på att det finns mer än ett sätt att nå ditt mål eller mål.


SÅ förälska dig in i första lösningen. Metoden kan ändras. Din strategi kan ändras med tiden och gå en väg som du från början inte kunde förutspå Det är ok att justera. Det betyder inte att slutmålet ändras. Bara vägen dit.


Med tiden, när du åldras, när du får mer erfarenhet och expertis kommer dina mål också att förändras. De kommer att utvecklas. Det är ok, när du har fått en ny uppsättning mål, skapa nya metoder. Det viktiga är att alltid ha momentum.


Vad är din take på detta?

0 kommentarer

Commentaires


bottom of page