top of page
  • Britt Konnander

Gå från feedback till feedforward


Som managementkonsult är en av de viktigaste aspekterna av vårt arbete att ge feedback till våra kunder. Feedback är viktigt för att hjälpa individer och organisationer att identifiera sina styrkor och svagheter och för att förbättra deras prestanda.

Enbart feedback räcker dock inte för att driva hållbar förändring. Det är där feedforward kommer in.


Feedforward fokuserar på att erbjuda förslag och idéer för framtida förbättringar, snarare än att älta tidigare misstag. Istället för att påpeka vad som gick fel hjälper feedforward individer och organisationer att identifiera vad de kan göra annorlunda i framtiden för att uppnå sina mål.


Fördelarna med feedforward är tydliga.


🍀För det första flyttar det fokus från det förflutna till framtiden. Detta skapar ett positivt och framåtblickande tankesätt som uppmuntrar individer och organisationer att tänka på vad de kan göra för att förbättra, snarare än att älta sina brister. Detta kan vara särskilt användbart i situationer där negativ feedback kan vara demotiverande eller till och med skadlig för moralen.


🍀För det andra främjar feedforward en kultur av kontinuerlig förbättring. Genom att fokusera på framtida åtgärder snarare än tidigare misstag kan individer och organisationer identifiera möjligheter till tillväxt och utveckling. Detta kan hjälpa dem att bygga nya färdigheter, förbättra processer och innovera på sätt som kan leda till långsiktig framgång.


🍀Slutligen är feedforward mer användbar än feedback. Eftersom det fokuserar på framtida åtgärder ger det individer och organisationer tydliga och specifika steg de kan vidta för att förbättra. Detta kan hjälpa dem att genomföra förändringar mer effektivt och göra framsteg mot sina mål.

Implementering av feedforward i din organisation kräver en förändring i tankesätt och

tillvägagångssätt.


Här är några tips för att komma igång:


➡️Fokusera på framtiden: När du arbetar med dina kunder eller anställda skiftar konversationen från vad som gick fel tidigare till vad de kan göra annorlunda i framtiden. Ställ frågor som uppmuntrar dem att tänka på sina mål och hur de kan uppnå dem.


➡️Var specifik: Ge tydliga och användbara förslag till förbättringar. Undvik vag eller generisk feedback som inte ger någon verklig vägledning för hur du kan förbättra.


➡️Uppmuntra experiment: Uppmuntra dina kunder eller anställda att prova nya saker och experimentera med olika tillvägagångssätt. Detta kan hjälpa dem att identifiera vad som fungerar bäst för dem och deras organisation.


➡️Fira framgångar: När dina kunder eller anställda gör framsteg mot sina mål, fira deras framgångar. Detta kan bidra till att förstärka positiva beteenden och skapa en kultur av kontinuerlig förbättring.


Så nästa gång du arbetar med en kund eller anställda kan du överväga att använda feedforward för att hjälpa dem att gå vidare mot framgång.

0 kommentarer

Comments


bottom of page