top of page
  • Britt Konnander

Hur prioriterar du rätt när alla drar i dig?


Vårt arbetsliv har blivit allt mer krävande och ställer oss inför allt mer komplexa utmaningar i en nästan obeveklig takt. Lägger du till personliga eller familjebehov mm är det lätt att känna sig ständigt överväldigad.


Därför är det viktigt att sätta rätt prioriteringar och gränser för att hålla oss fokuserade på de viktiga sakerna i livet.

Men hur gör vi rätt prioriteringar?


Steg 1. Sätt din inriktning och mål.


Prioriteringar går ej att göra om man inte satt sina mål.


Det första steget handlar om att ta reda på vad som verkligen är viktigt för din (och ditt teams) framgång.


Det är svårt att riktigt veta vad du vill åstadkomma förrän du verkligen har undersökt vad du försöker åstadkomma utifrån en större perspektiv.


Att förstå vad du verkligen arbetar mot hjälper dig att identifiera de uppgifter som är mest relevanta för nå framtida önskade resultat.


Steg 2. Identifiera vad som är viktigt.


Glöm inte ”att konstant vara upptagen” betyder inte detsamma som att man är produktiv.


Att prioritera uppgifter effektivt – med avsikt och enligt framtida mål – säkerställer att varje uppgift du tar itu med skapar värde och förhindrar att oviktiga uppgifter belamrar din att göra-lista.


Som författarna Covey, McChesney och Huling förklarar i sin bok The Four Disciplines of Execution, när det gäller prioriteringar, ”less is more ”


Visste du att …

• Med 2-3 prioriteringar kommer du sannolikt att uppnå dem alla med excellens.

• Med 4-10 prioriteringar kommer du sannolikt bara att uppnå 1-2 med excellens.

• Med 10 eller fler prioriteringar är det osannolikt att du uppnår någon med excellens.


Hur ska vi då agera när det gäller brådskande kontra viktiga uppgifter?


Istället för att fokusera på brådskande men irrelevanta uppgifter, ta dig tid att utvärdera vilka aktiviteter som ger dig högst värde.


Dwight D. Eisenhower uttryckte det: "Det som är viktigt är sällan brådskande och det som är brådskande är sällan viktigt."


Steg 3. Granska ständigt och realistiskt


Glöm inte att granska ofta din att göra lista och prioriteringar löpande eftersom detta är nyckeln till att "få kontroll och fokus"


Kom ihåg att syftet med prioritering är att lägga tid på att arbeta med de viktiga uppgifterna, de saker som kommer att göra skillnad på lång sikt och flytta dig i rätt riktning.


Målet är att slutföra arbete som leder till verkliga framsteg och låta resten som är oviktig falla bort.


Lycka till med era prioriteringar !

0 kommentarer

Comments


bottom of page