top of page
  • Britt Konnander

Hur transformerar man ledare till att bli duktiga coacher/förändringsledare?

Uppdaterat: 27 okt. 2019


När konkurrensen blir tuffare och tuffare behövs nya lösningar i allt snabbare tempo vilket i sin tur ställer högre krav på ledarskapet.


I en studie som gjorts av Center of Creative Leadership, där 275 ledande befattningshavare, fick möjlighet att reflektera över både sina lyckade och misslyckade förändringarinitiativ, konstaterades det att effektivt ledarskap var en av de främsta framgångsfaktorerna för en lyckad förändring. I studien påvisades också vilka tre förmågor dessa framgångsrika ledare hade.


3 viktigaste förmågorna hos en framgångsrik förändringsledare


1. Kommunikation - Framgångsrika ledare kommunicerade både "vad" och "varför” i en förändring. Medan de mindre lyckade fokuserade enbart på vadet.


2. Samarbete – Framgångsrika ledare sammanförde människor för att planera och genomföra förändringar, de arbetade över gränserna, uppmuntrade anställda att bryta sig ur sina silos och vägrade att tolerera ohälsosam konkurrens. De inkluderade anställda i beslutsfattandet tidigt och stärkte därmed teamets engagemang och produktivitet. Mindre lyckade ledare misslyckades med att engagera de anställda tidigt i förändringsprocessen och lyckades därför inte genomföra de önskade förändringarna.


3. Åtagande - Framgångsrika ledare såg till att deras egna övertygelser och beteenden stödde de förändringar det stod inför. De var tålmodiga och villiga att gå utanför sin komfortzon. De ägnade också mer av sin egen tid åt förändringsinsatsen och fokuserade på den stora bilden. De mindre framgångsrika ledare misslyckades med att anpassa sig till de nya förutsättningarna, och uttryckte negativitet och var otåliga när resultat inte kunde uppvisas på kort sikt.


Nytt förhållningssätt i ledarskapetStrategiska förändring sker inte på egen hand. Det kräver effektiva ledare som styr förändringsprocessen från början till slut och lägger enormt mycket tid åt att engagera alla inblandade i förändringsarbetet. Sådana förändringar kräver ett ”coachande ledarskap”. Men hur kommer vi dit?


Hur går vi från defensivt och exkluderande förhållningssätt;


” Jag berättade för dig vad jag vill har gjort, jag gav dig pengarna, nu är det din uppgift att se till att det händer”


Till ett mer inkluderande, engagerande och aktiv förhållningssätt;


”Jag utvecklar idéer och tillser att medel finns men jag är också en aktiv och deltagande sponsor under hela förändringsresan?”


Chefens uppgift och ledarstil

”En chef har bara två uppgifter; för det första att få jobbet gjort och för det andra att utveckla människor”

Citatet är taget från senaste upplagan av Johan Whitmore´s bok Coaching för bättre resultat.

Många chefer är så upptagna med de första att man inte hinner utveckla medarbetarna. Ett coachande ledarskap hjälper till med detta samtidigt som de höjer prestationsnivån och attraherar nya och även yngre medarbetare.


Men finns det då tid till en mer coachande ledarstil? Går det inte snabbare att beordra och tala om vad som skall göras och kanske till och med hur?


Vad är ett coachande ledarskap?


Men innan vi svarar på den frågan låta oss förklara vad coaching är och varför den är viktigt. I sin enklaste form är coaching ett sätt att hjälpa andra att prestera bättre. Ibland fokuseras coachningen på att hjälpa till att korrigera dåliga prestanda eller förbättra befintliga färdigheter. Andra gånger är det riktat mot att utveckla helt nya färdigheter. Oavsett anledning är den viktig eftersom god coaching kan öka prestationsnivån hos de anställda, ge mer tid åt cheferna och skapa bättre resultat åt företaget.


Vad är orsaken till att chefer inte vill eller förmår att lära sig coachning?


Jag tror att de tre främsta skälen är:


  • de förstår inte värdet eller vikten av coachning;

  • de har inte färdigheterna för att coacha andra; eller

  • även om de förstår vikten och har färdigheterna, har de inte tid.


Men hur vänder man detta förhållningssätt?


Vägen till ett mer coachande ledarskap


Jag har arbetat med förändringsinitiativ i många år och på många olika företag och branscher och kan bara instämma att chefer med coachande ledarskapsstil har större chans att lyckas med en förändring. Självfallet är denna resa inte alltid lätt att genomföra men efter många års erfarenhet och många förändringsresor bakom mig har jag kommit fram till att åtminstone dessa fem förutsättningar bör finnas på plats för att få till ett coachade ledarskap.

Mina fem tips på hur du transformera ledare till att bli duktiga förändringsledare/coacher


  1. Skapa WIIFM (what’s in it for me). Du kan aldrig tvinga på coaching ansvar på chefer som inte ser dess relevans. Därför är det viktigt att finna just deras WIIFM. Ett sätt är att du påpekar det faktum att de bästa ledarna och de mest framgångsrika cheferna i deras organisation och / funktion också är utmärkta coacher (detta är nästan alltid fallet), då kommer de att vara mer benägna att utnyttja möjligheten att lära sig att bli en bra coach. När cheferna har förstått att de kan få mer gjort och uppnå bättre resultat genom andras ansträngningar, kommer de att vilja lära sig hur coachning skapar bättre resultat och nöjdare anställda, vilket i sin tur innebär att chefen behöver spendera mindre tid på brandkårsutryckningar och kan spendera mer tid på övergripande strategiska frågor.

  2. Sätta upp förväntningar kring coachningen – Coachning skall inte vara ett val utan en naturlig del i deras arbete. Att vara tydligt med att coaching är ett huvudansvar för varje chef i din organisation är en väsentlig förutsättning för att skapa en coachande organisation. Om du inte fastställer starka förväntningar kring coaching, är det troligt att du inte kommer att få de resultat du vill ha. Coaching bör vara ett viktigt element i din organisationskultur och en del av varje chefs arbetsbeskrivning. Coaching kräver skicklighet och tid. Att ge chefer möjlighet att utveckla färdigheterna och tilldela tid för dem att både lära sig och tillämpa sina färdigheter bör integreras i varje organisations affärsmodell. Det bör vara ett område som behöver utvärderas vid varje NPS, utvecklingssamtal och framhävas när chefer marknadsförs eller tilldelas nya roller.

  3. Lär ut coachningskompetens och praktisera den. Coaching är inte något naturligt för de flesta chefer. Grundläggande coaching färdigheter som att lyssna, fråga, observera, ge konstruktiv feedback, empati, stödjande uppmuntran och att hålla andra ansvariga är alla färdigheter som kan läras ut, förbättras eller undervisas i olika format. Men för att lyckas måste cheferna tilldelas tid för att öva dessa färdigheter i realtid, dvs när coachbara stunder inträffar. Delegering av uppgifter är ett perfekt och kraftfullt sätt öva och utveckla sina coaching färdigheter.

  4. Ge chefen en coach. Det finns inget effektivare sätt att lära sig än genom praktisk erfarenhet. Därför, om du vill få en chef till bli en coach, är det en bra idé att ge dem möjlighet att uppleva bra coaching själv. En chef som coachas av en annan chef i organisation kan bidra till två positiva upplevelser;

  • Det gör det möjligt för chefen att uppleva fördelarna med coachning och bli då mer engagerad i coaching som en metod för att utveckla andra.

  • Det kommer också att ge en modell till chefen för hur man kan tillhandahålla coachning för andra.

Om du inte har en duktig coach internt överväg då att hyra in en externt som kan arbeta med dina nyckelpersoner.


5. Belöna cheferna med coaching färdigheter med de bästa jobben. De chefer som visar de starkaste coaching färdigheterna är oftast de som presterar bäst. Att placera dessa chefer i de viktigaste rollerna kommer att skicka ett starkt budskap till resten av organisationen att coaching är en kritisk färdighet för alla chefer.Stort lycka till med era förändringsresor!


Dela gärna och sprid budskapet om coachande ledarskapets goda effekter.
Följa oss gärna på https://www.bbcg.se/blog

Om Britt Konnander

Jag har lång erfarenhet av arbete med organisationer i förändring både som konsult och linjechef. Jag stöttat ledningsgrupper, chefer och medarbetare i förändringsarbetet med fokus på rätt strategi för förändringen, teamutveckling och kommunikation. Jag har bred erfarenhet från olika branscher och lång erfarenhet från FMCG och detaljhandel. Nyfiken och vill vet mer hur jag kan hjälpa dig med din resa kontakta mig. bk@breakingboundaries.se , 070 750 98 21

0 kommentarer

Comments


bottom of page